Filter

Makaze za krojenje

Makaze za krojenje – makaze (tur. makas), slovenski naziv škare, alat su koji služi za sečenje. Sastoji se od dve metalne oštrice spojene na takav način da rubovi klize jedan uz drugi. Makazama se seku papir, karton, plastika, metalne folije, tkanine, konopac i žica, ali i kose i hrane. Makaze se razlikuju po delatnosti za koju su namenjene. Postoje makaze za desnoruke,levoruke i univerzalne.

Makaze istorija

Pretpostavlja se da je do izuma makaza došlo oko 1500. p.n.e. u antičkom Egiptu. Najranije poznate makaze su se pojavile u Mesopotamiji pre 3,000 do 4,000 godina. One su bile tipa opružnih makaza i sastojale su se od dve bronzane oštrice povezane na ručkama tankom, fleksibilnom trakom od zakrivljene bronze, koja je držala oštrice u usklađenom položaju i omogućavala da se razdvoje nakon što su drške pritisnute šakom. Opružne makaze su se zadržale u upotrebi u Evropi do 16. veka. Paralelno sa opružnim makazama u Rimskom carstvu su počele da se šire i osovinske makaze.Iz Evrope su se proširile po celom svetu. Takve makaze danas poznajemo.