Filter

Špenadle ili Čiode

  • Špenadla ili čioda nazivi su za iglu koja služi za privezivanje, odnosno pribadanje više odvojenih tekstilnih materijala. Pravi se od metalnih legura i ima ulogu u šivenju. Slični alati koriste se dugi niz milenijuma, a u srednjem veku su bili veoma skupi. Ne treba je mešati sa kancelarijskim priborom kao što su rajsnadla i zihernadla.
  • Upotreba špenadle je jednostavna, ali njeno korišćenje, kao u slučaju svake igle, zahteva određeni oprez (što najčešće rešava naprstak), jer je usled specifične strukture (tanko a oštro telo) lako nabosti se na nju. Naime, tokom porubljivanja, a pre fircanja i šivenja,[2] njome se radi lakšeg rukovanja spajaju delovi tekstila, i to na sledeći način. Oštrim vrhom, probada se materijal kroz koji telo igle prolazi. Pritom veličina glave povećava površinu koju švalja može da zahvati.

Zihernadle

  • Zihernadla (nem. die Sichernadel), ziherica, spučanica, spuča, zakačka, špiljka a takođe i sigurnosna igla sve su nazivi za pribor široke namene sličan spajalici, rajsnadli i igli za kravatu. Prostog je mehanizma, a namenjena spajanju nepovezanih materijala. Izumljena je sredinom devetnaestog veka, dok su alati slični njoj korišćeni u antičkoj Grčkoj. Upotrebljava se i kao amajlija.
  • Zihernadlu čini prost mehanizam baziran na sistemu opruge sa jedne i kopče ili šnale sa druge strane. Na njoj se razlikuju oštri (igla), mehanički (opruga) i zaštitni deo (kapica nasuprot opruge). Kopča ima dve svrhe — da obrazuje zatvorenu petlju i time pravilno pričvrsti iglu za ciljni materijal, kao i da zaštitnom kapicom pokrije kraj igle, kako se osoba koja dolazi u dodir sa privezanim materijalom ne bi povredila. Opruga omogućuje pričvršćivanje i skidanje zihernadle.