Filter

Ulje za šivaće mašine

  • Osnovno održavanje šivaćih mašina podrazumeva, pre svega, redovno čišćenje i podmazivanje. Redovno podmazivanje je na prvom mestu. Podmazivanje se mora vršiti odgovarajućim uljem za mašine za šivenje. Ulje ima posebnu gradaciju, prilično retko i bez ikakvih kiselih primesa, kako bi se fine klizne površine zaštitile od oštećenja. Podmazivanje kućnih šivaćih mašina je nešto ređe i preporučuje se da to radite svaki put kada je koristite ili kada osetite da se zvuk mašine promenio („lupanje mašine za šivenje“)
  • Kod industrijskih mašina to je mnogo češće, a kod većih opterećenja i više puta u toku rada obično mašine sa velikim opterećenjem imaju centralno podmazivanje i malu dodatnu pumpu koja vrši doziranje ulja.