Saobraznost i garancija

Postupak prilikom kvara

U slučaju kvara proizvoda, da bi se što pre otklonila nesaobraznost, najbolje je da se odmah obratite ovlašćenom servisu (telefoni i adresa se nalaze na izjavi o saobraznosti-garanciji) i pošaljete ili odnesete uređaj na popravku.

Nikako nemojte, uređaj koji je u još u garantnom roku, sami pokušavati da popravljate ili odnesete na popravku u servis koji nije ovlašćen.

Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila rada koja su navedena u garanciji ili izjavi o saobraznosti.

Ukoliko i pored svega imate problem sa servisom, slobodno nam se obratite, kako bismo što pre rešili problem.

Reklamaciju možete poslati e-mail-om, telefonom (broj telefona i e-mail adresa se nalaze na računu  ili garanciji i na sajtu) ili nekim drugim pisanim dokumentom, zajedno sa računom ili garantnim listom. Mi ćemo primiti reklamaciju i u što kraćem razumnom roku otkloniti nesaobraznost proizvoda na način u skladu sa Zakonom o potrošačima.


Ovi postupci su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br. 62/2014)