Unitas

Unitas d. d., preduzeće za proizvodnju konca sa sedištem u Zagrebu, osnovano 1920. Započelo je s radom pod nazivom Unitas, industrijsko-trgovačko deoničarsko društvo. Kao mala radionica za konfekcioniranje uvezenoga konca s tri zaposlena radnika i jednim učenikom. Prvotni pogon, opremljen sa dve mašine, bio je smešten u Jukićevoj ulici 14. Godine 1930. preduzeće je registrovano za samostalnu proizvodnju i prodaju konca te je promienilo naziv u Prva domaća fabrika konca Unitas d. d. Dvie godine kasnije preseljeno je na novu lokaciju u Vlašku ulicu 81, a mašinski park povećao se za deset mašina.

Do 1940. preduzeće se razvilo u industrijski pogon s proizvodnjom od približno 40 tona konca na godinu, a zapošljavalo je oko 80 radnika. Godine 1942. premešteno je u Rapsku ulicu bb, a 1944. promenjen mu je naziv u Prva domaća fabrika konca d. d. Godine 1946. je prešlo u državne ruke, te je ponovno promenilo naziv u Unitas, fabrika konca. Tada je preseljeno u prostore bivše fabrike METZ, na Svetice 6, koja je od tada radila u njegovu sastavu. Prikupljanjem, obnavljanjem i preuređivanjem mašina nabavljenih od drugih tekstilnih fabrika proširio se proizvodni program na šest artikala namenjenih širokoj potrošnji. Od tog je razdoblja Unitas beležio stalan razvoj proizvodnoga programa kao vodeće poduzeće za proizvodnju konaca za ručni rad u regiji. Godine 1963. uređen je i započeo s radom pogon doradbe u Gradišćanskoj ulici 24, kupljen od poduzeća Tvorpam. Izgradnja nove fabrike na današnjoj lokaciji u Getaldićevoj ulici 1 započela je 1972., te je 1974. napuštena lokacija na Sveticama. Nabavkom nove uvozne opreme 1986. fabrika je modernizirana, čime je znatno osuvremenjen tehnološki postupak proizvodnje.

Filter

Unitas

Unitas d. d., preduzeće za proizvodnju konca sa sedištem u Zagrebu, osnovano 1920. Započelo je s radom pod nazivom Unitas, industrijsko-trgovačko deoničarsko društvo. Kao mala radionica za konfekcioniranje uvezenoga konca s tri zaposlena radnika i jednim učenikom. Prvotni pogon, opremljen sa dve mašine, bio je smešten u Jukićevoj ulici 14. Godine 1930. preduzeće je registrovano za samostalnu proizvodnju i prodaju konca te je promienilo naziv u Prva domaća fabrika konca Unitas d. d. Dvie godine kasnije preseljeno je na novu lokaciju u Vlašku ulicu 81, a mašinski park povećao se za deset mašina.

Do 1940. preduzeće se razvilo u industrijski pogon s proizvodnjom od približno 40 tona konca na godinu, a zapošljavalo je oko 80 radnika. Godine 1942. premešteno je u Rapsku ulicu bb, a 1944. promenjen mu je naziv u Prva domaća fabrika konca d. d. Godine 1946. je prešlo u državne ruke, te je ponovno promenilo naziv u Unitas, fabrika konca. Tada je preseljeno u prostore bivše fabrike METZ, na Svetice 6, koja je od tada radila u njegovu sastavu. Prikupljanjem, obnavljanjem i preuređivanjem mašina nabavljenih od drugih tekstilnih fabrika proširio se proizvodni program na šest artikala namenjenih širokoj potrošnji. Od tog je razdoblja Unitas beležio stalan razvoj proizvodnoga programa kao vodeće poduzeće za proizvodnju konaca za ručni rad u regiji. Godine 1963. uređen je i započeo s radom pogon doradbe u Gradišćanskoj ulici 24, kupljen od poduzeća Tvorpam. Izgradnja nove fabrike na današnjoj lokaciji u Getaldićevoj ulici 1 započela je 1972., te je 1974. napuštena lokacija na Sveticama. Nabavkom nove uvozne opreme 1986. fabrika je modernizirana, čime je znatno osuvremenjen tehnološki postupak proizvodnje.